Onze historie

Belangenvereniging Groenlo
Al tijdens de eerste acties voor het verkrijgen van een goede invulling van het stadhuis van Groenlo begin 2008 kwamen er binnen het Actiecomité gedachten naar boven om te komen tot oprichting van een Belangenvereniging Groenlo. Dit omdat velen het gebeuren rond het stadhuis zagen als een teken aan de wand wat betreft de falende belangenbehartiging van Groenlo binnen de gemeente Oost Gelre.

De gedachten daar over waren toen al positief maar het leek het Actiecomité verstandig om eerst de acties voor het verkrijgen van een goede invulling van het stadhuis van Groenlo tot een goed einde te brengen en daarna over te gaan tot het oprichten van een Belangenvereniging Groenlo. En dat gebeurde in 2010.
Actiecomité Handhaving twee gemeentehuizen
Eind 2007 is opgericht het Actiecomité Handhaving twee gemeentehuizen omdat veel Grollenaren van mening waren dat Groenlo ernstig tekort werd gedaan in de locatiekeuze van het nieuwe gemeentehuis. Het Actiecomité heeft daarom een aantal acties opgestart met krachtdadige ondersteuning van grote groepen uit de bevolking.

Dat alles heeft ertoe geleid dat het stadhuis van Groenlo de volgende invulling heeft gekregen:
  1. een nieuwe raadzaal werd gerealiseerd waar alle raadsvergaderingen worden gehouden
  2. alle commissievergaderingen zullen daar plaatsvinden;
  3. de fracties uit de raad krijgen gelegenheid om daar hun fractievergaderingen te houden;
  4. de zogenoemde back office van de Sociale Dienst Achterhoek (dat zijn de samenwerkende sociale diensten van Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre) is in het stadhuis onder gebracht vanaf 1 januari 2010; dat betekent dat er nu 55 ambtenaren gehuisvest zijn.
  5. in de hal van het stadhuis heeft de VVV inmiddels zijn intrek genomen.
Hiermee is dus bereikt dat het Grolse stadhuis het bestuurlijk centrum van de gemeente Oost Gelre is geworden en dat de resterende ruimtes een kwalitatief goede en duurzame invulling hebben gekregen.